CEL19 - Centre for the Study of 19th-Century Literature

CEL19
Department(s) 
Department of History
Department of Literary Studies
Department of Art, music and theatre sciences
Research focus 
Research Period 

Tabgroup

About

The research group Centre for the Study of 19th-Century Literature (CEL19) brings together scholars from different sections of the Department of Literary Studies who are working on nineteenth-century literature. Its aim is to foster collaborations in comparative research across linguistic and cultural borders in order to contribute to a better understanding of the international relevance of major events in literary and cultural history. This research group also functions as a platform from whence to liaise with scholars working in nineteenth century studies at other institutions, both in Belgium and abroad.

De onderzoeksgroep Centrum voor Negentiende-Eeuwse Literatuurstudie (CEL19) verenigt onderzoekers met expertise in de studie van negentiende-eeuwse letterkunde uit verschillende afdelingen van de vakgroep Letterkunde. Het doel van de onderzoeksgroep is om samenwerkingen te stimuleren over taal- en cultuurgrenzen heen, teneinde bij te dragen tot een beter begrip van de internationale relevantie van belangrijke gebeurtenissen in de literatuur- en cultuurgeschiedenis. De groep fungeert ook als een platform voor contacten met onderzoekers in de negentiende-eeuwse literatuurstudie aan andere instellingen in binnen- en buitenland.

Researchers

Members

Affiliated Members

Former Members