CEL19 - Centre for the Study of 19th-Century Literature

CEL19
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Vakgroep Letterkunde
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 

Tabgroup

Over

The research group Centre for the Study of 19th-Century Literature (CEL19) brings together scholars from different sections of the Department of Literary Studies who are working on nineteenth-century literature. Its aim is to foster collaborations in comparative research across linguistic and cultural borders in order to contribute to a better understanding of the international relevance of major events in literary and cultural history. This research group also functions as a platform from whence to liaise with scholars working in nineteenth century studies at other institutions, both in Belgium and abroad.

De onderzoeksgroep Centrum voor Negentiende-Eeuwse Literatuurstudie (CEL19) verenigt onderzoekers met expertise in de studie van negentiende-eeuwse letterkunde uit verschillende afdelingen van de vakgroep Letterkunde. Het doel van de onderzoeksgroep is om samenwerkingen te stimuleren over taal- en cultuurgrenzen heen, teneinde bij te dragen tot een beter begrip van de internationale relevantie van belangrijke gebeurtenissen in de literatuur- en cultuurgeschiedenis. De groep fungeert ook als een platform voor contacten met onderzoekers in de negentiende-eeuwse literatuurstudie aan andere instellingen in binnen- en buitenland.

Onderzoekers

Leden

Geaffilieerd

Voormalige leden