POWEZIE - Studie van de poëzie

POWEZIE
Department(s) 
Department of Literary Studies
Research focus 

Tabgroup

About

To be completed

De onderzoeksgroep POWEZIE positioneert zich als een academisch expertisecentrum dat zich toelegt op de wetenschappelijke studie van poëzie in transnationaal en transhistorisch perspectief.

In het Vlaamse academische landschap zijn inzake de specifieke genrestudie geen andere vergelijkbare groepen actief. Aan de UGent worden in de bachelor- en masteropleiding letterkunde studenten opgeleid in het domein van de poëziestudie en ook in de master-na-master Literatuurwetenschappen participeert de UGent in het opleidingsonderdeel Theorie van de poëzie.

Op het gebied van onderzoek promoot de UGent doctoraatsonderzoek betreffende moderne en historische letterkunde (met relatief beperkte aandacht voor poëzie). In dat opzicht beschikt de UGent, niet uitsluitend op het gebied van de moderne letterkunde, over een unieke positie die via de onderzoeksgroep over de grenzen van afdelingen en vakgroepen heen zichtbaar wordt gemaakt.

De groep bundelt krachten, inzichten en expertises. Ook externen, collega’s van binnen- en buitenlandse universiteiten, zijn uitgenodigd te participeren in de activiteiten.

Researchers

Members

Projects