A corpus-based multivariate study into register differences between translated and non-translated Belgian Dutch

Een corpusgebaseerd, multivariaat onderzoek naar registerverschillen tussen vertaald en niet-vertaald Belgisch Nederlands
Start - End 
2010 - 2014 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Research Focus 

Tabgroup