Crime in translation. Criminality and social class in English crime fiction translated as feuilletons in Flemish interwar newspapers

Misdaad in vertaling. Criminaliteit en sociale klasse in Engelse misdaadfictie vertaald als feuilletons in Vlaamse tussenoorlogse kranten
Start - End 
2022 - 2026 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup

Abstract

The popular genre of crime fiction not only reflects, but also shapes the prevailing perceptions of criminals in a certain culture. In order to yield a thorough historical understanding of literary (and social) imaginations of criminality and social class, as well as the ways in which these are determined by cultural and ideological contexts of production, I propose to compare representations of criminals and social class in British crime stories and their Dutch-language translations, in two ideologically opposed Flemish newspapers (the Catholic paper ‘Het Volk’ and the socialist paper ‘Vooruit’). I will focus on the 1920s and 1930s, the Golden Age of detective fiction. My project will start with culturalhistorical and institutional research into the contexts the translations were published in. A digital alignment of all source and target texts will then provide a macrostructural indication of the intercultural and intermedial adaptations. Lastly, Schneider’s theory of literary character will be used to compare the representations of criminal characters in terms of their social class: culturally, between the English target and Dutch source texts, and ideologically, between the feuilletons in 'Het Volk' and 'Vooruit'. This project contributes to the growing research into crime fiction translation, but adds a uniquely systematic focus on the cultural and ideological imaginations of criminality and social class, thereby highlighting the genre's capacity for social critique.

Misdaadfictie weerspiegelt niet alleen de heersende percepties van criminelen in een bepaalde cultuur, maar vormt ze ook. Om een diepgaand historisch beeld te krijgen van de literaire (en sociale) denkbeelden over criminaliteit en sociale klasse, alsook de manier waarop die werden bepaald door de culturele en ideologische productiecontext, wil ik de weergave van criminele personages en hun sociale klasse in Britse misdaadverhalen en hun Nederlandse vertalingen vergelijken. Ik zal verhalen bestuderen die in de jaren 1920 en 1930 (ook wel de 'Golden Age' van de detectivefictie) werden gepubliceerd als vervolgverhaal in twee ideologisch verschillende Vlaamse kranten: 'Het Volk' (katholiek) en 'Vooruit' (socialistisch). Met cultuurhistorisch en institutioneel onderzoek wil ik eerst de context schetsen waarin de vertalingen werden gepubliceerd. Via digitale alignering zal ik vervolgens op macrostructureel niveau onderzoeken wat de interculturele en intermediale verschillen zijn tussen de bron- en doelteksten. Ten slotte zal ik Schneiders theorie over literaire personages gebruiken om de criminele personages te vergelijken tussen de culturele context (UK - Vlaanderen) en ideologische context (‘Het Volk’ en ‘Vooruit'). Dit project draagt bij aan het groeiende onderzoek naar de vertaling van misdaadfictie, maar focust ook systematisch op culturele en ideologische voorstellingen van criminaliteit en sociale klasse. Zo wordt het genre in de verf gezet als tool voor sociale kritiek.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Phd Student(s)