Ritual scripting as work in progress. Codifying rituals of conflict and reconciliation in the medieval West (tenth-twelfth centuries)

Rituele scripting als work in progress. Codificatie van rituelen van conflict en verzoening in het middeleeuwse Westen (tiende-twaalfde eeuw)
Start - End 
2013 - 2015 (completed)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 

Tabgroup