The networked author. Rethinking contemporary authorship through comics after the digital turn

De auteur in het netwerk. Een nieuwe kijk op hedendaags auteurschap via strips na de digitale wending
Begin - Einde 
2023 - 2026 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Andere instituten 
FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen)
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
Authorship
Digital Comics
Digital Art History
Digital media

Tabgroup

Abstract

This FWO senior post-doctoral project aims to investigate contemporary authorship in comics, examining how the concept is understood and focusing on the way comics are created, shared, and read in a digital environment. Comics are an ideal case study because they lie at the intersection of narrative and visual culture, displaying practices, symbolic apparatuses and production structures similar to, or shared by, other media. In particular, I argue that comics after the digital turn offer a test case for observing many recent dynamics that extend and problematize the broader concept of authorship. Through the overarching critical frameworks of media archeology and actor-network theory, the project will frame authorship to reconstruct the intertwined practices involving the production and reception of comics by a constellation of human and nonhuman actors, the structures that they configure, and the symbolic meaning that they entail. By shaping a novel systematization and combining different theoretical frameworks, it will investigate how the digital has brought to the fore novel network dynamics of comics production that go beyond the single author, related not only to renewed forms and practices of collective authorship, but also to new configurations of distributed authorship. Although these structures have been partly examined in relation to other medial traditions, comics provide new and diverse examples that help complexify and reframe the broader critical reflection.

 

Dit FWO senior postdoctoraal project wil het hedendaagse auteurschap in strips onderzoeken, door na te gaan hoe het concept wordt opgevat en zich te concentreren op de manier waarop strips worden gemaakt, gedeeld en gelezen op een digitale omgeving. Strips lenen zich perfect voor dit onderzoek omdat ze zich op het snijvlak van narratieve en visuele cultuur bevinden en praktijken, symbolische apparaten en productiestructuren vertonen die vergelijkbaar zijn met, of gedeeld worden door, andere media. In het bijzonder stel ik dat strips na de digitale wending talloze recente dynamieken weerspiegelen die het bredere concept van auteurschap uitbreiden en problematiseren. Vanuit de media-archeologie en de actor-netwerktheorie kadert het project het auteurschap en reconstrueert het de verwevenheid van productie en receptie van strips. Door een nieuwe systematisering te ontwerpen en verschillende theoretische kaders te combineren, zal ik onderzoeken hoe het digitale tijdperk nieuwe netwerkdynamieken in de stripproductie naar voren heeft gebracht die verder gaan dan de auteur, en die niet alleen verband houden met vernieuwde vormen en praktijken van collectief auteurschap, maar ook met nieuwe configuraties van gedistribueerd auteurschap. Hoewel deze structuren deels zijn onderzocht in relatie tot andere mediale tradities, bieden strips nieuwe en uiteenlopende voorbeelden die de grotere kritische reflectie complexer maken.

 

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)