Community schools in Brussels

Identificeren van processen en kritische succesfactoren van 'brede scholen' in Brussel
Start - End 
2015 - 2016 (completed)
Department(s) 
Department of Linguistics
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 
Additional tags 
partnerships in education

Tabgroup

Abstract

Community Schools, extended Schools, full service schools: all these labels refer to schools that open up to the world and where collaboration between different partners, linked to the lives of children and youngsters and their families, is a central point. In Flanders and Brussels following reference framework, based on experiences in the Netherlands and the United Kingdom, is developed:

“A community school aims at ameliorating the broad development of all children and youngsters by supporting and/or creating a broad learning and living environment in which children and youngsters can gain a wide range of learning and living experiences. In order to achieve this goal a broad network is established between organizations and authorities from the various sectors that jointly shape and support the learning/living of children and youngsters. (Joos, Ernalsteen, et all. , 2006; Joos & Ernalsteen, 2010).

A Community school essentially aims at providing children and youngsters with a maximum of opportunities and chances to realise such a broad development. It focuses on the connection between the different aspects of every concrete learning and living experience and between the many learning and living experiences children and youngsters are confronted with every day. When we talk about learning, it means all forms of developing competencies, also by playing, by enjoying activities, in a formal or in an more informal way (Bentley, 1998, Thomas & Pattison, 2007; Dumont et al, 2010). In developing a broad learning and living environment, we discern three main ideas: widening the learning and living environment and strengthen the learning and living environment and broad learning.

In Brussels, currently 28 community schools are funded by the Flemish Community Commission (Vlaamse Gemeenschapscommissie) and the Government of Flanders (Vlaamse Overheid). These Community Schools developed mainly in deprived neighborhoods.

In january 2015 we’ve started an impact-study of these 28 community schools: what kind of processes are they investing in, how do they realize to create a broad living and learning environment and how do they use and alter the environment as a way to strengthen learning of children in and after school-hours.

Het Steunpunt Diversiteit & Leren voert in opdracht van VGC/OCB een onderzoek  uit naar de impact van Brede Scholen, met aandacht voor kritische succesfactoren en drempels die Brede Scholen ervaren bij het werken aan hun specifieke doelen. Daarnaast wordt een online digitale tool uitgewerkt waarmee Brede Scholen ondersteund worden in het vorm geven van hun Brede School: het proces, de aandachtspunten, materialen en voorbeelden die Brede Scholen daarin kunnen ondersteunen worden gebundeld.
In dit onderzoek willen we dan ook op zoek gaan naar wat Brede Scholen teweeg brengen, en wel op verschillende niveaus.

  • Wat doen Brede Scholen?

Een eerste luik van dit onderzoek gaat in op wat Brede Scholen doen. Welke inhouden (visie, doelen, …) komen aan bod, hoe ziet de organisatie eruit (partners en samenwerking), welk programma wordt gerealiseerd (aanbod, activiteiten) en welke middelen worden besteed (in termen van tijd, personeel, en financieel). In het onderzoek willen we focussen op de processen: wat zijn kritische succesfactoren, wat maakt dat een samenwerking effectief is, dat doelen gerealiseerd worden, dat een visie gecreëerd wordt?

  • Wat brengen Brede Scholen teweeg?

Een tweede luik zoemt in op effecten: wat levert die Brede Schoolwerking op? In termen van samenwerking, maar ook in termen van (kleine) veranderingsprocessen die ontstaan, in wijken, maar ook op niveau van partners in de Brede School, basiswerkers, ouders en de betrokken kinderen.

  • Ondersteuningstool Brede Scholen

Om Brede Scholen in hun concrete werking te ondersteunen ontwikkelen we een digitale ondersteuningstool. In deze ondersteuningstool worden (reeds bestaande) instrumenten opgenomen om Brede Scholen te helpen hun proces vorm te geven. We maken bij de uitwerking van deze tool ook gebruik van elementen die naar boven komen in het onderzoek naar de werking van Brede Scholen in Brussel.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)