Remember Africa? The effects of twice-migration on the religious and cultural lives of British ‘East African’ Jains

Weet je nog, in Afrika? De impact van dubbele migratie op de religieuze en culturele beleving van 'Oost-Afrikaanse' Jains in Groot Brittannië
Start - End 
2019 - 2023 (ongoing)
Research Period 
Research Region 

Tabgroup

Abstract

The project "Remember Africa?” uses different types of contemporary memorial projects and narratives of individual Jains in the UK to address the experience of twice-migration and its impact upon religious and cultural praxis. It comprises two distinct levels of inquiry.
First, it will approach memory as a source, and construct a continuous history of Jainism as it moved spatially from India to East-Africa to the UK, and temporally from a 20th century colonial to a 21st century postcolonial context, identifying successive cultural and religious transformations that arose in the course of this collective movement through time and space. As existing research on South Asians in East Africa has a strong focus on (socio-)economic aspects, this will help fill significant gaps in existing research in Jain studies and Jain history, and add to academic understanding of
religion in complex migration situations.
On a second level, this project will take memory as the subject of inquiry. The nostalgia and fear of forgetting that emerge from individual narratives, and the prevalence of different types of public memorial projects indicate an increased preoccupation with the past as it gradually fades from living memory. I will acknowledge and unpack the emotionally charged relationship many Jains have with this shared past, and look at memorial projects as strategies to establish transgenerational memory and strengthen a common narrative.
 

Het project “Weet je nog, in Afrika?” gebruikt verschillende herdenkingsprojecten, persoonlijke herinneringen en verhalen om de dubbele migratie en de impact daarvan op religieuze en culturele beleving van Oost-Afrikaanse Jains in Groot-Brittannië te bestuderen Het heeft twee niveaus.
Eerst zullen herinneringen fungeren als historische bron om een geschiedenis te schetsen van Jains die migreerden van India naar Oost-Afrika, en dan naar Groot-Brittannië, van een 20ste-eeuwse koloniale naar een 21ste-eeuwse postkoloniale context. Het zal de opeenvolgende culturele en religieuze transformaties bekijken die zich voordeden doorheen deze verplaatsing in ruimte en tijd. Aangezien onderzoek naar Zuid-Aziaten in Oost-Afrika steeds een sterke (socio)economische focus had, zal dit onderzoek een leemte vullen in de kennis van het Jainisme en haar geschiedenis, en bijdragen aan ons begrip van religie in complexe migratie-situaties.
Op een tweede niveau zal dit onderzoek herinnering centraal stellen. De angst om te vergeten die spreekt uit individuele getuigenissen, en het groeiende aantal multimediale herdenkingsprojecten duiden op een bekommernis met het verleden op een moment wanneer het gradueel uit het collectieve geheugen dreigt te verdwijnen. Dit project erkent de emotioneel complexe relatie die veel Jains hebben met dit gedeelde verleden, en kijkt naar herdenkingsprojecten als een strategie om transgenerationeel geheugen te bewerkstelligen en een gedeeld narratief te versterken.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)