A study of individual difference variables in a population of translators, interpreters and multilingual communicators

Start - End 
2012 - 2018 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

to be completed

In de vertaal- en tolkwereld worden de competenties die eigen zijn aan de beroepsuitoefening in verband gebracht met de persoonlijkheden die schuil gaan achter de functies.┬á Empirisch onderzoek over mogelijke verschillen in persoonlijkheidsstructuur of cognitieve stijl is echter nagenoeg onbestaande in het domein van de vertaal- en tolkwetenschap. In dit onderzoek zal een set van ID-variabelen (cognitieve en persoonlijkheidsvariabelen) worden onderzocht in een populatie van vertalers, tolken en meertalige communicatoren, zowel studenten als beroepsbeoefenaars. Deze variabelen werden geselecteerd op basis van hun relevantie voor de beroepsori├źntatie en het opleidingssucces van studenten Toegepaste Taalkunde. Aangezien de ID-scores in relatie staan tot het vaardigheidsniveau in een bepaalde taal zullen de resultaten op de ID-toetsen worden gecorreleerd met de scores die de studentenpopulaties behalen op taalvaardigheidstoetsen. Dit onderzoeksproject zal nieuwe informatie opleveren over de verschillende afstudeerprofielen om zo tot een betere metacognitie te leiden van de studenten die zo tot betere inzichten en beslissingen kunnen komen betreffende opleidings- en beroepskeuze.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)

Publications