CCROC - Critical and Comparative Research on Culture

CCROC
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Vakgroep Letterkunde
Vakgroep Talen en Culturen
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Contact 

Tabgroup

Over

The inter-faculty research cluster Critical and Comparative Research On Culture (CCROC) brings together a group of researchers from different disciplines in the humanities and social sciences, who share a focus on questions about culture and the cultural. They approach a range of such questions in terms of their complementary backgrounds in cultural and intellectual history, cross-cultural psychology, literary theory and transnational literary studies, rhetorics and pedagogy, translation studies, and comparative science of cultures. Their research collaboration concerns (a) the study of different aspects of Western culture in the past and present, (b) theorizing on culture and cultural phenomena in general, and (c) the study of cultural differences and non-Western cultures in domains such as psychology, politics, literature, popular culture, translation, etc.

De interfacultaire onderzoekscluster Critical and Comparative Research On Culture (CCROC) verzamelt een groep onderzoekers uit verschillende disciplines in de menswetenschappen en sociale wetenschappen, die een focus delen op vragen over cultuur en het culturele. Zij benaderen deze vragen vanuit hun complementaire achtergronden in de cultuurgeschiedenis en intellectuele geschiedenis, cross-culturele psychologie, literatuurtheorie en transnationale literatuurstudie, retorica en pedagogiek, vertaalwetenschap en vergelijkende cultuurwetenschap. Hun onderzoekssamenwerking richt zich op (a) de studie van verscheidene aspecten van de Westerse cultuur/culturen in het verleden en het heden, (b) theorievorming over cultuur en culturele fenomenen in het algemeen, en (c) de studie van cultuurverschillen en niet-Westerse culturen in domeinen zoals psychologie, politiek, literatuur, populaire cultuur, vertaling, enz.

Onderzoekers

Leden

Externe leden

Kris Rutten

Department of Educational Studies - Ghent University

Johnny Fontaine

Department of Work, Organisation and Society - Ghent University
Projecten

Multiresearcher project