Afrikaans - Ghent Centre for Afrikaans and the Study of South Africa

Afrikaans
Vakgroep(en) 
Vakgroep Taalkunde
Vakgroep Letterkunde
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Vakgroep Talen en Culturen
Contact 

Tabgroup

Aankondigingen

 

- see website www.afrikaans.ugent.be

 

- zie de website www.afrikaans.ugent.be

Over

The aim of the Ghent centre for Afrikaans and the study of South Africa is to coordinate the research activities with regard to linguistics and literature of the Afrikaans language. It brings together all researchers of the faculty of Arts and Philosophy of the Ghent University with an interest in Afrikaans, the other languages of South Africa and the linguistic and societal situation in South Africa. Its members belong to the Department of Linguistics, Literary Studies, Languages and Culture and Art, Music and Theatre Sciences. The vast number of associated members belong to universities all over the world.

Het doel van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika is de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de taalkunde en letterkunde van het Afrikaans. Het Centrum brengt alle onderzoekers samen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die een interesse hebben in het Afrikaans, de andere talen van Zuid-Afrika, of de talige en maatschappelijke situatie in Zuid-Afrika. De leden van de onderzoeksgroep behoren tot de vakgroepen Taalkunde, Letterkunde, Talen en Culturen en Kunst, Muziek en Theaterwetenschappen. De geassocieerde leden behoren tot universiteiten over de hele wereld.

Onderzoekers

Leden

Publicaties
Projecten