E-course multilingualism and learning

E-course meertaligheid en leren
Start - End 
2021 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of Linguistics
Other institution(s) 
Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Additional tags 
Multilingualism
language learning

Tabgroup

Abstract

In this project CDL and Tecolab, both affiliated with Ghent University, combine their complementary expertise to develop an e-course 'multilingualism and learning' for working teachers in nursary, primary and secondary education. During the project CDL secures the acquired knowledge about e-learning in order to use it for the development of other e-courses in CDL expertise themes after the end of the project. Moreover, it is our goal to offer the e-course in the broad Flemish educational field. In order to organise its implementation, a reciprocal collaboration will be set up with school supporting organisations.

In dit project bundelen SDL en Tecolab, beide verbonden aan de Universiteit Gent, hun complementaire expertises om samen een e-course ‘meertaligheid en leren’ voor werkende leerkrachten in het basis- en het secundair onderwijs te ontwikkelen. Tijdens het project borgt SDL de verworven kennis over e-leren in de eigen organisatie om ze na afloop van het project blijvend in te zetten voor de ontwikkeling van andere e-leertrajecten in SDL-expertisethema’s. Het is bovendien ons doel om deze e-leertrajecten breed uit te rollen in de Vlaamse onderwijswereld en te implementeren en te begeleiden door een wederkerige samenwerking met het werkveld en door een sterk partnerschap met schoolondersteuners.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

Researcher(s)

External(s)

Lisa Dewulf

Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent

Bram De Wever

Gent University > Faculty of Psychology and Educational Sciences > Department of Educational Studies

Technical staff