TRACE - Translation and Culture

TRACE
Vakgroep(en) 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Onderzoeksgebied 
Onderzoeksmethode 

Tabgroup

Aankondigingen

Hertmans 70

Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van schrijver Stefan Hertmans organiseert onderzoeksgroep TRACE in samenwerking met het Centrum voor Literatuur in Vertaling (CLIV) het symposium Hertmans in Vertaling op donderdag 21 oktober 2021.

Meer informatie over het programma volgt.

Een hommagestuk en een overzicht van het werk van de auteur verschenen onlangs op de websites van het humanistisch verbond en de lage landen:

 

Over

Research within Translation and Culture (TRACE) draws on methodologies from the interdisciplinary field of translation studies and focuses on translations of literary and other texts that serve as a cultural product. The group works in close collaboration with the VUB/UGent alliance research group Centre for Literature in Translation (CLIV). Members of the research group analyse the discursive traces that translators leave in translation, both in terms of textual and paratextual shifts (prefaces, footnotes, annotations). Studies also consider the specific role of translators as cultural mediators in a given period and the interaction between the agents involved in the editorial and translation process.

Translation and Culture (TRACE) richt zich op het interdisciplinaire domein van de vertaalwetenschap en legt zich toe op vertalingen van literaire en andere teksten die fungeren als cultureel product. De groep werkt nauw samen met de VUB/UGent-alliantieonderzoeksgroep Centrum voor Literatuur in Vertaling (CLIV). Vertalers laten niet alleen sporen na in de vertaling zelf, maar ook in parateksten, zoals voor- of nawoorden. De leden van de onderzoeksgroep zijn op zoek naar transformaties die de brontekst heeft ondergaan en naar inzichten in de specifieke rol van vertalers als culturele bemiddelaars in een bepaalde periode en in de strategieën waarmee zij te werk gaan.

Onderzoekers

Leden

Voormalige leden

Projecten